માવા તારી મુર્તિ મા મોહી મોહી રે || JIVU CHU RAS || REEYA STUDIO SURAT LIVE || BEST KIRTAN

માવા તારી મુર્તિ મા મોહી મોહી રે ||  JIVU CHU RAS || REEYA STUDIO SURAT LIVE || BEST KIRTAN
0:00
0:00
Published at:2018-03-18
By:REEYA STUDIO SURAT
Duration:9 minutes 0 seconds

Description: JAY SWAMINARAYAN KIRTAN તમે આ પોસટ ને પસંદ કરતા હોય તો સબસકાઈબ કરજો LIKE | SHARE | COMMENT | SUBSCRIBEREEYA STUDIO : JAYDEEP PATEL JESHANGPURA (SURAT)99256 14247PRESENTS:-reeyastudio સુરત રોજ નવા અપડૅટ ની માહિતી માટે ચેનલ ને subcribe કરો ❋NEW CHANNEL( BHAKTIRAS) SUBSCRIBE❋ LINK:-https://goo.gl/B94Rwm❋Album:ઘનશ્યામ કિર્તન ❋Artist: NANA BADKO❋Music:REEYASTUDIO❋Label By:shardhar mandir ❋PRODUCER:-REEYA STUDIO JAYDEEP PATEL❋PRESENTS:-jaydeep ahajoliya ❋THENKSH :-kalakunj mandir❋Saport By :shruti swami If You Like This Video Don't Forget To LIKE►SHARE►COMMENT☀ Subscribe Channel►...

માવા તારી મુર્તિ મા મોહી મોહી રે Jivu Chu Ras Reeya Studio Surat Live Best Kirtan is the best result we bring to you. We also listed similar results in the related list. Use the search form to get results according to your wishes. Please note: none of the files (such as mp3, images and videos) are stored on our servers. NJ Music only provides capture results from other sources such as YouTube and third-party video converter. Assistance anyone who has produced it by simply purchasing the first CD or original digital product of માવા તારી મુર્તિ મા મોહી મોહી રે Jivu Chu Ras Reeya Studio Surat Live Best Kirtan therefore they provide the most beneficial products in addition to carry on doing work.